FossTech as


Verdikontrakt

Kvalitetsbevissthet

Vi i FossTech har fokus på å gjøre hverandre gode. Vi viser stor vilje til å holde orden og
struktur, og vi er opptatt av at ting skal se bra ut når vi er klar med vårt arbeid. Vi er opptatt
av å følge dokumentasjon og sørge for å ha siste revisjon. Vi er nøye med planlegging, og
det å jobbe smart for best mulig lønnsomhet. Vi er opptatt av at det er kundens krav og
ønsker som gjelder!

Omsorg

Vi i FossTech bryr oss om hverandre. Vår kultur skal være preget av hjelpsomhet og veiledning, ved å dele våre kunnskaper og spørre om noen trenger bistand. Vi vil gjerne samarbeide og stå på når det trengs, og være gode lagspillere. Vi lytter til hverandre, og er opptatt av våre kolleger, både på og utenfor arbeidsplassen. Vi stiller opp for hverandre og oppmuntrer hverandre, og gjør det vi kan for å bidra positivt!

Respekt

Vi i FossTech godtar at vi alle er forskjellige, og at alle skal bli hørt og lyttet til. Vi er bevisst
på å inkludere hverandre, også i pausene! Vi skal ha respekt for de forskjellige rollene, og
ha tillit til at alle ønsker å bidra med noe. Hos oss baksnakker vi ikke, og vi er opptatt av at
alle forslag skal bli lyttet til!

Positivitet

Vi i FossTech er opptatt av å ha det moro på jobb. Vi er bevisst på å fokusere på det som er
positivt, og ønsker å fremstå lydhøre og konstruktive! Vi skal gi hverandre ros og være løsningsorienterte på ting vi vi trenger justering på. Hos oss beholder vi positiviteten selv ved motgang, og har stor bevissthet på å hjelpe hverandre. Vi starter alltid dagen med å hilse på hverandre.

Samarbeidsvilje

Vi i FossTech ønsker å dele vår kompetanse med hverandre og med kunden. Vi tilbyr hjelp
til våre kolleger når vi har mulighet og ved behov. Vi stoler på hverandre og løser utfordringer sammen. Vi kommer med innspill for å bedre kvalitet og arbeidsflyt. Vi spiller hverandre gode!


Borgeskogen 1. mars 2013

<< Tilbake

Nyheter

[2019-04-01]
OMICRON-produkter fra Autronica Fire & Security til FossTech
Les mer...

[15.02. 2018]
Otterlei Group inn som medeier i Fosstech
Les mer...

[2017-03-10]
3 D seminar med topp interesse
Les mer...


NyhetsarkivChoose another language:
English language
English


FossTech as
Borgeskogen 7
3160 Stokke
Telefon 33 33 53 00
Telefaks 33 33 53 00
post@fosstech.no

Design Tove Holmøy - Produsert av Spectra - Powered by Webon